Městský úřad Třinec

 

Městský úřad Třinec 

adresa pro doručování: 
Jablunkovská 160 
739 61 Třinec 

Telefon:             +420 558 306 111       
Fax: +420 558 306 143 


IČ:             00 297 313      
DIČ: CZ             00 297 313      
ID datové schránky: 4anbqsj

Případné platby můžete poukázat na: 19-1621781/0100 KB Frýdek-Místek, 
expozitura Třinec 

e-mail: 
sekretariat@trinecko.cz 

elektronická podatelna
epodatelna@trinecko.cz (adresa pro podání podle zákona o elektronickém podpisu) 
 

Úřední hodiny pro veřejnost

 1. Základní úřední hodiny pro veřejnost na všech pracovištích městského úřadu kromě pokladen jsou stanoveny takto: 
  pondělí, středa
  8:00 – 17:00 hod
 2. V úterý, čtvrtek a pátek mohou občané své záležitosti s úředníky jednotlivých odborů vyřídit po předchozí telefonické domluvě v době od 8:00 do 13:00. Na tyto dny jsou směrována místní šetření, jednání mimo budovu městského úřadu a školení úředníků.
 3. Úřední hodiny na oddělení dopravně správních agend odboru dopravy jsou stanoveny takto: 
  pondělí, středa
  8:00 – 16:00 hod
  úterý
  8:00 – 13:00 hod
 4. Úřední hodiny na agendách občanských průkazů a cestovních dokladů jsou stanoveny takto: 
  pondělí, středa
  8:00 – 17:00 hod
  úterý
  8:00 – 13:00 hod
 5. Úřední hodiny na podatelně městského úřadu jsou stanoveny takto: 
  pondělí, středa
  8:00 – 17:00 hod
  úterý, čtvrtek, pátek
  8:00 – 14:30 hod
 6. Úřední hodiny na pokladnách jsou stanoveny: 
  pondělí, středa
  8:00 – 16:00 hodin