Jan Milikowski

 

Jan Milikowski 

Narozen 1781 v Oldřichovicích, zemřel 16. srpna ve Lvově. Ukončil gymnazium v Podolinci (u Prešova) a Bratislavě. Později pracoval jako učitel v evangelické škole v Konské. V roce 1803 se usadil ve Lvově, kde pracoval v knihkupectví Karla Gottlieba Pfaiffa. V roce 1822 s Ignacem Kühnem založil vlastní firmu Kühn i Milikowski. Po smrti spoluzakladatele se v roce 1835 Milikowski stal jediným majitelem.

Milikowski otevřel pobočky v Tarnově a Stanislavově. Snažil se také o otevření pobočky v Kyjevě, ale nezískal povolení rakouských úřadů. Udržoval kontakty s polskou emigrací, jezdil do Paříže. Jako první vydavatel nabídl Mickiewiczowi vydání Pana Tadeáše. Nápad se ale nepodařilo uskutečnit. V roce 1849 přenechal knihkupecví svým synům Janovi a Edmundovi. 

Milikowski udržoval kontakty s Těšínským Slezkem. Posílal své knihy mj. do knihovny evangelického gymnázia a Czytelni Ludowej v Těšíně.