Jan Tacina

 

Jan Tacina

Narozen 25 října 1909 v Oldřichovicích. Byl významným etnografem, folkloristou a muzikologem. Studoval na polském gymnáziu v Těšíně, poté se připravuje na povolání učitele. Pracoval jako učitel v Ustroni, poté v Hołdunowě (u Katovic), zároveň zahájil studium konzervatoře v Katovicích, kde studium v roce 1938 ukončil. Sezbíral více než 600 slezkých písní a tanců. 

Na jaře 1940 byl zatčen Gestapem a vězněn v koncentračních táborech Dachau a Gusen do koce roku 1941. Poté pracuje v hutích německého koncernu Reichswerke Hermann Göring. Během války sebral spolu s Aleksandrem Kuliszewiczem 550 písní a básní z prostředí táborů. 

Po Druhé světové válce se usadil v Bielsku-Biale a věnuje se práci ve školství. V letech 1950-1961 pracuje v Institutu umění Poslké akademie věd a shromažďuje lidové písně z Těšínského Slezska, Horního a Opolského Slezka. V roce 1956 završil studium na Hudební akademii v Katovicích a začal se zabývat novými metodami výuky hudební nauky na základních školách. 

Od roku 1967 pracoval v etnografické sekci muzea v Bielsku-Biale. Publikoval mnoho článku o slezském folkloru. V rove 1976 odešel do důchodu. Zabýval se skládáním písní pro polskou Evangelickou církev Augsburského vyznání.