Henryk Jasiczek

 

Henryk Jasiczek

Narozen 2. března 1919 v Kottingbrunnu, nedaleko Vídně, zemřel 8. prosince 1976 v Českém Těšíně. Polský novinář, spisovatel, básník. Je považován za jednoho z nejvýznamějších básníků Těšínského Slezska po Druhé světové válce. V Oldřichovicích strávil dětství. Pracuje v zemědělství v Třinci a poté v Chrudimi. V roce 1938 se vrací do Třince a pracuje v Třineckých železárnách. 

Během Druhé světové války se angažuje v odbojovém hnutí. Byl redaktorem polských ilegalních novin a pomáhal s jejich šířením. Na konci války vstoupil do Komunistické strany Československa a stal se šéfredaktorem novin Głos ludu do roku 1957. Byl aktivním členem PZKO, ve kterém řídil v letech 1945-1968 literárně-uměleckou sekci. 

Během Pražského jara podporoval reformní křídlo komunistů. Za své postoje byl vyřazen ze společenského života. Poslední léta svého života strávil v Českém Těšíně.

Debutoval básníckou sbírkou Rozmowy z ciszą. Dále vydal mj. sbírky: Gwiazdy nad BeskidemPochwała życia, poezii pro děti: Baj, baju z mojego krajuHumoreski Beskidzkie, reportáže Morze Czarne jest błękitnePrzywioze ci krokodyla.  

 

Nad Tyrką

Dziś tak samotny dumam na twym brzegu,

Twych wód nie wstrzyma żadna siła w biegu.

Czy śmiech tu dzwoni, czy się tłuką żale,

Wszystkim jednako szumią twoje fale.

I życie płynie do nieznanej dali,

Wciąż takie samo, jak fala po fali.

 

Choć Niemen z Ikwą może dumniej płyną,

Wiedząc, że fale ich po kraju słyną,

Ciebie o Tyrko nigdy nie zapomnę,

Tyś moja rzeka, rzeka moich wspomień.

A jeśli kiedy los mię w śwait oddali,

To będę wracać choć na wspomień fali.

 

Tyrko, gdy widzę jak płyniesz wspaniale,

Jak srebrnym blaskiem skrzą się twoje fale

I wody gwarne śpiewają hymn słońca,

To chciałbym płynąć do wód twego końca

I w morzu wspomień, gdzieś spłynąć w dali,

Z tobą fala po fali.